Proiectare completa de arhitectura

Serviciile de proiectare completa de arhitectura implica urmatoarele faze:

1. Concept de arhitectura;
2. Studiu de fezabilitate (S.F.) – la cererea clientului;
3. Certificat de urbansim (C.U.) [Certificatul de urbanism este actul de informare eliberat de primarie (Directia de urbanism) prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, caracteristicile zonei in care se gaseste imobilul (amplasamentul), cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite, precum si lista avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente acestora, respectiv in vederea desfiintarii constructiilor. Certificatul de urbanism are caracter informativ si nu tine loc de autorizatie de construire.];
4. C.T.A.T.U. – Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a teritoriului si de urbanism;
5. Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatei de construire (D.T.A.C.) [D.T.A.C. este un element cheie al procesului de autorizare, alături de certificatul de urbanism şi acordurile şi avizele stabilite de autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire. D.T.A.C. este extras din proiectul tehnic şi se elaborează în conformitate cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1 a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor şi al acordurilor cerute prin acesta.
Executarea lucrărilor de construcţie se poate face numai pe baza proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie. ];
6. Proiect tehnic, Detalii de executie (P.T./D.D.E.) – la cererea clientului. Intocmirea proiectului de executie (P.T.) care este compus din proiectul tehnic, detaliile de executie (D.D.E.) si antemasuratori – cantitatile de lucrari necesare pentru realizarea investitiei.