Declaratia de la Bucuresti (Conferinta Naţionala Extraordinara O.A.R., 26 – 27 noiembrie 2011)

Arhitectul Șerban Țigănaș, președintele Ordinului Arhitecților din România, trimite un mesaj care sintetizează rezultatele analizei stării actuale a calității spațiului construit din România, în strânsă legătură cu cadrul legislativ, practicile curente, politicile existente sau absența acestora.

Direcţiile de acţiune pe care le OAR le consideră prioritare pentru a reconsidera fundamental modul în care se construiește în țara noastră, sunt precizate ca Strategie a Ordinului, strategie adoptată la Conferința Națională Extraordinară de la București din 26 și 27 noiembrie 2011.

Declaraţia de la Bucureşti (Conferinţa Naţională Extraordinară O.A.R.,
26 – 27 noiembrie 2011)
Noi, arhitecţii membri ai Ordinului Arhitecţilor din România, delegaţi la Conferinţa
Naţională Extraordinară de la Bucureşti,
Constatând:
1. Starea mediului construit din România şi evoluţia nesatisfăcătoare a calităţii sale,
2. Lipsa de interes a responsabililor statului român în privinţa arhitecturii şi a creșterii calității acesteia,
3. Lipsa de interes sau interesul fluctuant pentru calitatea construcțiilor, în legătură directă cu ciclurile electorale,
4. Neînţelegerea complexităţii arhitecturii şi absenţa obiectivelor legate de aceasta din strategiile, programele, proiectele şi deciziile guvernanţilor,
5. Dialogul formal şi ineficient cu societatea în cadrul proceselor de consultare publică, în special cu privire la dezvoltarea urbană integrată,
6. Nerecunoaşterea arhitecturii ca valoare a economiei naţionale, reflectată prin lipsa de
prioritate acordată,
7. Lipsa generală de calitate a proiectelor publice de orice fel,
Solicităm guvernanţilor şi structurilor de la toate nivelurile:
1. Să recunoască importanţa arhitecturii pentru calitatea vieţii cetăţenilor României.
2. Să adopte o politică pentru arhitectură în România.
3. Să completeze procedurile de achiziţii în domeniul construcţiilor prin legiferarea concursurilor de arhitectură pentru investiţii publice şi adoptarea sistemelor de selecţie pe bază de calitate, abandonând criteriul unic sau determinant al celui mai mic preţ.
4. Să modifice cadrul legislativ din domeniul construcţiilor în sensul abordării holistice a calităţii acestuia.
5. Să prevadă şi să susţină o protecţie reală eficientă a patrimoniului.
6. Să promoveze dezvoltarea culturii generale în domeniul arhitecturii a cetăţenilor României.
7. Să colaboreze în mod real şi eficient cu organizaţiile profesionale ale arhitecților, la toate nivelurile, în problemele dezvoltării mediului construit.
Ne angajăm:
1. Să furnizăm o viziune strategică pentru arhitectură, pentru a o aplica în parteneriat cu toate structurile statului.
2. Să colaborăm pentru adoptarea şi implementarea politicii pentru arhitectură în România.
3. Să punem la dispoziţie experienţa şi competenţa profesională pentru îmbunătăţirea cadrului exerciţiului profesional.
4. Să contribuim la organizarea concursurilor de arhitectură pentru toate investiţiile publice.
5. Să contribuim la ridicarea şi promovarea culturii generale din domeniul arhitecturii.
6. Să contribuim, prin instrumentele specifice organizaţiei noastre, la buna practică a arhitecturii.
7. Să contribuim la aprofundarea, definirea şi înțelegerea calității arhitecturii.

sursa: www.oar.org.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *